Jun 4, 2017

Referat af generalforsamling 15. maj 2017


Referat af Lolland Sportsrådets Generalforsamling

Mandag d. 15. maj 2017 kl. 19.00

Sted: Højrebyhallen, Bøgevej 4, 4920 Søllested

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse, best. suppleanter, revisor og revisorsuppleant

Formand                                                     Pt. Bjarne Sørensen (ønsker ikke genvalg)

Sekretær                                                    Pt. Bettina Olsen (ønsker ikke genvalg)

Kasserer                                                     Ny kasserer (for 1 år)

Bestyrelsesmedlem Pt. Susanne Larsen (ønsker ikke genvalg)(for 2 år)

Pt. Anne-Lise Ibsen (ønsker genvalg)(for 2 år)

Suppleant for 1 år     Pt. Lotte Munk- Petersen (ønsker ikke genvalg)

Pt. Erling Ahmt (ønsker genvalg)

Revisor

For 2 år                          Pt. Marianne Andersen (ønsker genvalg)

Suppleant for 1 år      Pt. Vibeke Lund (ønsker genvalg)

Næstformand Finn Larsen og bestyrelsesmedlemmerne Benthe Juszczyk, Bjarne Hallstrøm og Jørgen ”Rassi” Rasmussen er ikke på valg i år.

  1. Eventuelt

Gæstetalere: Heino Knudsen fmd. for Fritid og Kulturudvalget, Lolland Kommune og Louise Boye Moe fra Kult<KIT; dansk-tyske mikroprojekter indenfor bl.a idræt mm.

Med sportslig hilsen

Formand Bjarne Sørensen


Seneste Nyt

Sommeraktiviteter 2017

Tilmelding senest 13. juni 2017 på www.lolland.dk/sommerferieaktiviteter

Kontakt Sportsråd Lolland

Finn Larsen
Pilevænget 48 Skelstrup
4930 Maribo
Tlf. 22461155
Email: finn.l.kajak@gmail.dk