Apr 5, 2017

Dagsorden generalforsamling den 15. maj 2017


Generalforsamling

Sportsråd Lolland

Mandag den 15. maj 2017 kl. 19.00

sted: Højrebyhallen, Bøgevej 4, 4920 Søllested

dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse, best. suppleant, revisor og revisorsuppleant

Formand (for 2 år)                       p.t. Bjarne Sørensen

Sekretær (for 2 år)                     p.t. Bettina Olsen

Ny kasserer (for 1 år)

Best.medlem (for 2 år)             p.t. Susanne Larsen

Best.medlem (for 2 år)             p.t. Anne-Lise Ibsen

Suppleant                                    p.t. Lotte Munk- Petersen

Suppleant                                    p.t Erling Ahmt

Revisor (for 2 år)                       p.t.  Marianne Andersen

Revisorsuppl. (for 1 år)            p.t. Vibeke Lund

Næstformand Finn Larsen, og bestyrelsesmedlemmerne Benthe Juszczyk,

Bjarne Hallstrøm og Jørgen ”Rassi” Rasmussen er ikke på valg i år

7. Eventuelt

Gæstetalere: Heino Knudsen, fmd. for Fritid- og Kulturudvalget, Lolland Kommune

Louise Boye Moe fra KultKIT; dansk-tyske mikroprojekter indenfor bl.a. idræt mm


med sportslig hilsen

Bjarne Sørensen, fmd.


Seneste Nyt

Sommeraktiviteter 2017

Tilmelding senest 13. juni 2017 på www.lolland.dk/sommerferieaktiviteter

Kontakt Sportsråd Lolland

Finn Larsen
Pilevænget 48 Skelstrup
4930 Maribo
Tlf. 22461155
Email: finn.l.kajak@gmail.dk