Mar 14, 2017

Sommerferieaktiviteter


 

Marts 2017

Kære forening i Lolland Kommune !

Så er det tid til planlægning af Sommerferieaktiviteterne i skolernes sommerferie !

Sportsråd Lolland udbyder igen i 2017 sommerferieaktiviteter for kommunens børn og unge.                 I 2016 med ca. 450 deltagere og i år håber vi på endnu flere deltagere/aktiviteter, så vi satser på Jeres meget aktive medvirken igen i år !

Derfor opfordrer vi Jeres forening til at drøfte mulighederne for at tilbyde en eller flere aktiviteter til kommunens børn og unge i netop den lange skolesommerferie.

Især er der områder i kommunen, vi håber særligt tænker optimering af aktivitet, såsom Rudbjerg, Højreby, Holeby, Errindlev, Østofte og Ravnsborg, hvor der manglede nogle tilbud om aktiviteter sidste år.

Til denne information er der vedhæftet en tilmeldingskupon, som vi håber I udfylder, helst med tilbud, men også, hvis I ikke er med i år. Husk deadline, dog meget gerne før!

Der annonceres via kommunens faste annoncer i medier og vi vil være offensive med at følge op på de registrerede foreninger, hvis vi ser at der mangler aktiviteter/områder.

Lolland Kommunes Fritids- og kulturudvalg har afsat en samlet beløbsramme på 170.000 kr., som Sportsråd

Lolland administrerer og fordeler blandt de tilmeldte og deltagende foreninger i forhold til aktivitetens

omfang i antal timer og antal deltagere, endvidere deltagergebyrets størrelse, og efter en fordelingsnøgle              (min. tilskud 1.000 kr.) Vi forventer at kunne afregne medio september via den kommunale administration.

 

I får efter deadline en liste med de tilmeldte deltagere til netop Jeres aktivitet(er), skema og gode råd.

Sportsråd Lolland trykker efter deadline for tilmeldinger fra foreningerne en fælles brochure til kommunens skoler til omdeling, samt benytter skolernes intranet samt den lokale presse. Budskabet skal ud i alle kroge og vi håber på en meget bred vifte af forskellige tilbud til glæde for Lolland kommunes børn og unge.

Sportsråd Lollands sommerferieaktivitetsudvalg består af Finn Larsen, Jan Wandy Pedersen, Jørgen Rassi  Rasmussen samt undertegnede.

Hvis der er spørgsmål, så kontakt: Jan Wandy Pedersen (mobil: 21629802 – mail: wandy@mkpost.dk)

 

med venlig hilsen og med ønsket om en god aktivitetssommer

Formand for Sportsråd Lolland

Bjarne Sørensen

 


Seneste Nyt

Sommeraktiviteter 2017

Tilmelding senest 13. juni 2017 på www.lolland.dk/sommerferieaktiviteter

Kontakt Sportsråd Lolland

Finn Larsen
Pilevænget 48 Skelstrup
4930 Maribo
Tlf. 22461155
Email: finn.l.kajak@gmail.dk