May 12, 2015

Referat generalforsamling 2015


Referat generalforsamling 2015

Referat af Lolland Sportsrådets Generalforsamling d. 5. maj 2015 kl. 19.00

Højrebyhallen, Bøgevej 4, 4920 Søllested.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og to suppleanter.

Formand                         Bjarne Sørensen

Sekretær                         Bettina Olsen

Bestyrelsesmedlem    Anne-Lise Ibsen

Susanne Larsen

 

Suppleant for 1 år       Lotte Munk-Petersen - ønsker genvalg

Michael Hansen - ønsker ikke genvalg

 

 1. Valg af revisorer og suppleanter for 2 år. Marianne Andersen.

Sup. for 1 år. Vibeke Lund

 1. Eventuelt

 

Gæstetaler Søren Gøtzsche fra DIF – om folkeoplysningsloven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Dirigent Jan Wandy og referent Bettina Olsen.

23 foreninger og 31 stemmeberettiget.

 

 1. Dirigenten valgt at dele beretningen op i underpunkter.

Beretning:

Sportsråd Lolland 2015 generalforsamling

Her i 2015 er vi på idrættens område fritaget for besparelser, hvad vi skal glæde os over. Vi håber, dette også må gøre sig gældende i fremtiden, for hvor skal vi finde besparelser, uden at det går meget ud over foreningerne?

2014 blev et godt år for idrætsudøverne i Lolland kommune. De kom hjem med ikke færre end 71 DM-/NM-/EM- og VM-medaljer! Rigtig flot! Disse medaljer kommer ikke uden et stort arbejde af idrætsudøverne, men også fra deres trænere og ledere, så her er noget vi kan være rigtig stolte af.

Ved den årlige idrætsprisuddeling den 6. marts i Rødbyhavn var der flere nye, unge, som havde vundet nogle af disse medaljer, så der er grobund for, at der er mere i vente de kommende år.

Denne dag, som er idrættens dag, var der rekord i deltagelse med 288 personer! Bare skønt at så mange var der til at fejre disse dygtige, unge mennesker. Vi håbe også denne dag at se mange folk fra kommunen.

Vi har fået ny direktør på området. En person, jeg ikke har mødt. Her var der ellers en gylden mulighed for at møde folk fra det område, han er direktør for. Dette får mange til at stille det spørgsmål: Er personen i det hele taget interesseret i, hvad der foregår i kommunen?

Nu vi er i Rødby området, så er der rigtig mange, der glæder sig til, at der kommer rigtig gang i bygning af tunnelen til Tyskland, for folk i arbejde giver mulighed for medlemstilgang i foreningerne i kommunen, men gang på gang er der grupper i Tyskland, der kommer med indsigelser og dermed udsætter dette projekt. Det menes, at der er et eller flere firmaer, som har interesse i at forsinke byggeriet og derfor er med til at finansiere udgifter til disse grupper.

Rødby /Rødbyhavn

Sportsrådet har I ikke hørt noget fra omkring Rødbysvømmehal eller omkring Rødbyhavn Boldklub. Dette skyldes først og fremmes, at vi ikke har hørt fra dem, ej heller mødt dem til nogen møder i kommunen.

Vi kender kun til deres mening fra avisen, men af erfaring er det ikke alt, man fortæller til aviserne. Det kan fx være for at gøre ens sag mere positiv for andre.

Vi har hørt fra kommunen hvad der er sket omkring svømmehallen og ud fra dette, forstår man godt kommunens holdning til Rødby svømmehal. I sportsrådet ønsker vi, at alle i hele kommunen har gode faciliteter, men vi kan ikke blande os i noget, vi kun hører fra den ene side. Desværre er der for mange foreninger, som ikke kommer til de møder, der er i kommunen. Der har været masser af muligheder for at få kendskab til en masse, så arbejdet i foreningerne bliver meget nemmere.

Vi hører heller ikke fra foreningerne som har behov for hjælp.

Men som vi hører det, er problemet i flere foreninger bestyrelsen. Det kan være, at man ikke kan se de mange muligheder, der er. Personligt mener jeg, at alle folk i bestyrelser, bør deltage i et kursus om, hvad der kræves af disse personer, hvilket arbejde, man har, og hvad man skal opfylde for at få tilskud, lokaler osv. Dette vil også kunne give hele bestyrelsen nemmere arbejde med det administrative.

Vedrørende Rødbyhavn Boldklub så er jeg kommet i besiddelse af de papirer, kommunen har sendt til foreningen, men vi finder det mærkeligt, at vi skal have disse oplysninger ad store omveje. Sportsrådet finder det helt uacceptabelt, at man behandler foreninger på denne måde.

Vi har til stor glæde fået et folkeoplysningsudvalg, som tør træffe beslutninger. Det skyldes først og fremmest, at vi endelig har en formand, der er her for at være aktiv og ikke kun for at kalde sig formand og få sit honorar. Jeg har sendt papirerne omkring boldklubben til formanden, som straks tog fat i kommunen.

Får vi dette hurtigt fra foreningerne, så er muligheden for en ændring betydelig større.

Sportsrådet har et godt og positivt samarbejde med formanden for FOU. Det er til glæde for alle foreninger.

Flugtskydning

Nogle har sikkert fulgt lidt med i, hvad der sker omkring flugtskydning.  Der har været arbejdet meget med, at de kunne få noget jord ude i Stubbeland i nærheden af, hvor der er hunde - træning bl.a., men her er der en lodsejer, som har set muligheden for at få sig en god pensionsopsparing. Min opfordring til foreningen var, at de må ud at finde en anden mulighed, for så længe han er eneste mulighed, vil han ikke ændre pris. Det kan måske ændre sig, hvis der er andre muligheder.

Men det var så kommunen, der fandt en anden placering. Det blev ude på jorden fra Stensø. Dette areal blev i sin tid udlagt til erhverv, så her skal en byrådsændring til, og så skal det godkendes fra Miljøstyrelsen. Her kommer så noget ind omkring sukkerfabrikken, der formentlig har nogle slambassiner derovre, og nu ser man, at flugtskytterne måske kan påvirke sukkerfabrikkens miljøgodkendelse. Måske kan banen godkendes på augustmødet. Sidste nye er, at Miljøstyrelsen har godkendt dette uden anmærkninger.

Masterplan

Masterplanen er stadig meget aktiv. Vi ser en del ændringer på halområdet. Nogle haller bliver til skolehal. Husk at det er af stor vigtighed, at I møder frem til de møder, der afholdes. Her kigges der igen på aktive foreninger. Der har ligeledes været møder omkring ny fritids- og kulturplan, som skal løbe frem til 2025. Den er nu så langt fremme, at dem, der er valgt til at skrive på de enkelte områder, er godt i gang med at gøre arbejdet færdigt til viderebehandling.

Vi er også i gang med ny folkeoplysningspolitik, så sig ikke, at der ikke sker noget. Mit problem med sådan nogle planer er, at det som regel er visioner uden en reel handlingsplan. Visioner bliver tit lagt hen på en hylde og tages så først frem igen, når det er tid at lave en ny, men derfor er det meget vigtigt, at vi er aktive, når der skal laves planer, så det ikke kun bliver ved visionerne.

Hal

Der er sket stor ændring for flere haller. Nogle er blevet til skolehaller, som  jeg lige har nævnt. Der er en ny skolereform, hvor skolerne har hallerne til kl. 17.00. Dette har stor betydning for foreningerne. Jeg fik en opringning fra Holeby-Bursø Gymnastikforening, der havde nogle problemer. Det var bl.a. et seniorhold, der altid havde haft dagtimer. Tilfældigvis løb jeg ind i Bjarne Voigt fra skolesektoren og bekendtgjorde ham med dette problem og oplyste, at pedellen på Holeby skole havde oplyst, at man ikke skulle bruge hallen efter kl. 14.00. Vi havde også kendskab til, at andre haller blev brugt meget mindre nu end før skolereformen. Om det var denne samtale, der har bevirket, at foreningerne nu kommer ind i Holebyhallen fra kl. 15, ved jeg ikke, men det samme gør sig gældende i Højrebyhallen. Vi håber, at de andre haller følger med til næste år.

Vi hører desværre fra foreninger i Maribo, at hallen gang på gang aflyser træningen for at lave andre arrangementer. Det er ikke rimeligt, da hallen får tilskud til idræt. I Nakskov står der i vedtægterne, at træning for en forening kun kan aflyses 1 gang om året. Flere af foreningerne i Maribo søger derfor som gardering timer i omegns- hallerne. Timer de sjældent bruger, men det bevirker, at nogle i disse haller så måske ikke kan få de timer, de ønsker fra starten.

Man har i kommunen fundet ud af, at man kan spare momsen på tilskud til de selvejede haller ved, at det er foreningerne, som lejer og betaler hallen. Man får så pengene fra kommunen. Man havde desværre fundet på en model, som var meget besværlig for både hal og foreninger. Skulle en forening bruge flere timer, end de havde for 2 år siden, skulle de selv betale disse timer uden tilskud. Dette er heldigvis blevet ændret. Jeg har sammen med forretningsudvalget i NIC fået dette ændret, så er der en forening, der bruger færre, så kan disse tildeles en anden forening. Vi har stor forståelse for, at kommunen kan spare momsen. Nu ved vi ikke, om disse penge bliver inde i idrætsområdet. Hvis ikke så, har idrætten igen bidraget med besparelse til kommunekassen. Det må vi lige huske, til der evt. kommer ønske om besparelser.

Integration

Jeg er som tidligere nævnt medlem af Integrationsudvalget. Det er rigtig spændende. Her kom Sprogskolen til et møde og fortalte, hvad de arbejder med, og hvad de lærer folk om sundhed osv. Jeg spurgte, om de fortalte om den danske model med frivilligforeninger. Dette havde de intet kendskab til og fortæller derfor ikke om det. Jeg har senere talt med en fra skolen og givet oplysninger om, hvor og hvilke foreninger, vi har i kommunen. De gør her flittigt brug af vores hjemmeside, hvor de jo kan se alle foreninger. Jeg håber at kunne få lavet noget mere, de kan bruge på skolen, for kan vi få dem hurtigt ind i foreningerne, ja, så de også hurtigere integreret.

I den forbindelse er det dejligt, at kommunen nu ønsker tilflyttere velkommen i kommunen. Den 28. juni fra kl. 10.00 - 12.00  inviterer man alle tilflyttere i 2014 og 15. Det drejer sig om ca. 1400 personer. Disse er altså ikke kun indvandrere, skal jeg lige oplyse. Alle vil her få en mulepose med forskelligt nyttigt indhold, fx abonnement på Folketidende, fribilletter til museer mv. Et sted hvor man også ønsker, at idrætten er med. Ideen er, at der i muleposen er 4-5 kort med 4 ugers gratis prøvetræning i kommunens foreninger. Jeg personligt finder det en rigtig god ide, for kan vi få personerne inden for døren, ja, så er det nemmere at få dem til at blive aktive. Jeg selv vil være til stede i Nakskov denne dag. Det er en søndag, hvor forretningerne samtidig har åbent.

Lolland skal modtage 106 kvote - flygtninge i 2015.

Konference i Vejen

Vi er nogle, som har deltaget i en 3-dages konference i Vejen. Der var ca. 100 indlægsholdere. De var fordelt i 4 haller, så det var ikke alle, man kunne nå at høre, og godt for dette for den sidste dag var det ikke ret meget, man stadig kunne rumme. Vi fik en masse med hjem, men der var naturligvis nogle, der gav en mere end andre. Der var Søren Østergård, som er leder af Center for Ungdomsstudier og formand i noget, vi bedre forstår nemlig Herfølge Boldklub. Han er en person, jeg rigtig gerne vil have til Lolland og holde et foredrag.

Han var inde på, hvorfor de unge forsvinder fra foreningerne. Årsag 1. er mobning.  2 ud af 8 bliver mobbet og har det dårligt i foreningen, og heraf stopper den ene.

Årsag 2. er skyldes en dårlig træner/leder, og her er der meget at lære i foreningerne. Jeg vil rigtig gerne have Søren herned, men jeg skal så også have en garanti på, at vi ikke bliver under 50 personer, som møder frem. Da Søren var i Guldborgsund, var der over 80 personer.

 

Vi har nok alle læst om ”Millioner til gadeidrætten”, og at gadeidrætten gerne vil have del i tipsmidlerne. Vi er bekendte med, at tipsmidlerne er faldende, så skal de have tildelt tipsmidler, så skal de formentlig tages af de midler, som foreningsidrætten får i dag.

Det får os til at tænke: Er gadeidrætten på vej til at dræbe foreningsidrætten? Vi mangler ledere i 30-40-årsalderen, og det bliver ikke nemmere at få fat på disse, og får gadeidrætten så også tipsmidler, så bliver det nærmest umuligt for foreningsidrætten at være konkurrencedygtig. Ledere og trænere i foreningen er der ikke kun for at lære de unge om deres idræt, men er samtidig med til at lære de unge, hvordan man opfører sig i hverdagen – at være rollemodeller. Hvordan kan og vil gadeidrætten påtage sig den opgave?   De Rollemodeller, som de måske møder i gadeidrætten, er måske ikke de bedste til at påtage sig denne opgave?

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens sommerferieaktiviteter har hidtil været i samarbejde med Ungdomsskolen og idrætsforeningerne. Ungdomsskolen har ikke længere ressourcer til at løfte den opgave. Derfor har sportsrådet sagt ja til at påtage sig opgaven. Der har været ca. 600 børn, som deltog i 2014. Som jeg ser det, bør der være basis for, at flere børn kan være med, da de foreninger, som har deltaget, primært befinder sig i de gamle kommuner i Holeby og Nakskov. Vi ved, at det er en kæmpe opgave, men som vi ser det, er der gode muligheder for, at der kan blive nye medlemmer til jer alle, så vi håber i tager godt imod dette.

Dårlig økonomisk, dårlig stillet

Der er, som vi ser og hører, mange børn i resursesvage familier. Det er svært for disse familier at finde økonomi til, at børnene kan deltage i fritidsaktiviteter. Det første parti, som så, at der var disse børn, var de Radikale. De mente, at der var mange, ja, måske 9.000 børn. Senere er andre kommet frem til, at det drejer sig om 80.000 - 100.000 børn. Det er så dejligt, at nogle har taget fat på dette problem, så disse børn også kan få et aktivt fritidsliv. Foreningerne kan søge i DIF, hvor man kan få betalt medlemskontingent og vist nok sportstøj. Kommunen har også en pulje, som man kan søge. Der har været en del børn, som har fået hjælp, men vi har en del familier, som ikke vil søge i kommunen, for de vil ikke registreres mere end højest nødvendigt.

Men så er der en 3. mulighed nemlig BROEN Lolland. Dem havde vi besøg af sidste år her. De har hjulpet en stor del børn med kontingent og tøj, men de kan komme på ture, lejre eller hvad der er af muligheder i foreningerne. En ting, som Broen også hjælper med, er lommepenge til disse ture, for hvad hjælper det at sende børn på en tur, hvis alle andre har penge til at købe en is, eller hvad det nu kan være? Jeg tror, dette barn føler sig helt uden for og så hellere ville være blevet hjemme. Det skal være usagt, men det mener jeg ikke, der er mulighed for andre steder.

Det viser sig også, at der er en del af forældrene, som også er ensomme. Når folk fra Broen kommer ud til dem, så mærkes det hurtigt, at de har et stort behov for at tale med nogle. Og det er noget, som de ikke vil tale med en i kommunen om.

BROEN Lolland har lige sammen med BROEN Danmark været inviteret til en konference på Christiansborg, så vi må sige, deres arbejde respekteres helt inde i Folketinget. Så må vi så bare håbe, at politikerne også har hørt efter, hvad de har fået at høre.

Men det er op til jer og disse børn, hvor I vil anbefale at få hjælp.

Nakskov

I Nakskov var jeg medarrangør af en fritidsfestival. Der var ca. 20 foreninger, som deltog. Det var gratis at deltage og også at besøge. Vi havde håbet på ca. 500 besøgende, men til vores store glæde kom der over 1.200 personer. Det blev til en stor glæde for børnene, men også for foreningerne, så den bliver gentaget her i 2015. Vi havde håbet på, at børn fra boligområdet Nørrevænget /Birkevænget ville blive medlem af foreningerne. De var godt nok på besøg, men vi må erkende, at der skal mere til. Vi har så startet et projekt, hvor foreningerne kommer ud i deres boligområde. De første, som var på besøg, var gymnastik. De 3 onsdage var der besøg af over 40 børn. Der har derefter været badminton, brydning samt en kampsports- forening. Vi arbejder med at få fodbold der over nu. Mange af børnene vil godt være med i foreningerne, men problemet er at følge dem over til foreningen, for børn eller forældrene de gør det ikke selv, så vi arbejder på at lave en mentorløsning. Dette arbejde i boligområdet har vi i samarbejde med DIF, hvor Lars Kruse har været på besøg flere gange. Derudover er HUB, Helhedsplanen og BROEN Lolland med i samarbejdet. På regionsmødet for Idrætsråd fortalte om dette, og det glæder mig, at andre har taget dette til sig, så nu er Slagelse også gået ud i boligområderne.

 

Kommentar til beretning:

 • Forslag fra Søllested Fitness i forhold til koordinerings af samarbejde udvikling med Femern Bælt.
 • Skolereform/haltider. Ebbe opfordrer foreningerne til at gå til de rette fagfolk ude i hallerne og spørge til haltiderne. Ikke alle børn gå i skole til kl. 17.00.
 • Drøftelse af gadeidrætten/midler fra tipsmidlerne.
 • Uddybning af sommerferieaktiviteter af Finn Larsen.

Beretningen godkendt.

 

 1. Regnskabet fremlagt og godkendt.
 2. Kontingentet er uændret.
 3. Ingen.
 4. Følgende personer blev valgt:          Formand Bjarne Sørensen

Sekretær Bettina Olsen

Bestyrelsesmedlem Anne-Lise Ibsen

Bestyrelsesmedlem Susanne Larsen

 

Supp. for 1 år                    Lotte Munk – Petersen -  genvalg

-         Vakant post

 

 1. Revisorer og supp.          Marianne Andersen- genvalgt

Vibeke Lund – genvalgt

 

 1. Eventuelt.     Intet.

 

 

Søren Gøtzsche fra DIF – Folkeoplysningsloven


Seneste Nyt

Sommeraktiviteter 2017

Tilmelding senest 13. juni 2017 på www.lolland.dk/sommerferieaktiviteter

Kontakt Sportsråd Lolland

Finn Larsen
Pilevænget 48 Skelstrup
4930 Maribo
Tlf. 22461155
Email: finn.l.kajak@gmail.dk