May 29, 2014

Referat Generalforsamling


Generalforsamling 2014

 

Referat af Lolland Sportsrådets Generalforsamling d. 30. april 2014 i Højrebyhallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse og to suppleanter.

Næstformand                Jan Andersson              modtager ikke genvalg

Kasserer                          Lynge  Jensen

Bestyrelsesmedlem    Bente Juszczyk

Ebbe Edvardsen

Erling Ahmt

Suppleant for 1 år       Lotte Munk-Petersen

Michael Hansen

 1. Valg af revisorer og suppleanter for 2 år.

Jette Phil    Modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslå Bjarne Knudsen.

Sup. for 1 år

Vibeke Lund

 1. Eventuelt

 

 1. Dirigent Jan Wandy og referent Bettina Olsen.

16 foreninger og 31 stemmeberettiget.

 1. Dirigenten valgt at dele beretningen op i underpunkter.

Masterplanen:

Fodboldmøde med Park og Vej:

Hallerne:

Skolereform:

Valgmøde:

Kultur og Fritidsudvalg:

Booking system i Lolland:

Digitale postkasser:

Folkeoplysningsudvalget:

Integrations-rådet:

Idrætspriser:

Svømmehal i Nakskov:

Multibane i Nakskov:

Frivillige:

Ingen bemærkninger til beretningen, udover Jan Andersson som tilføjede, at de selvorganiserede foreninger også kan låne kommunale lokaler og baner.

 

 1. Regnskabet fremlagt og godkendt.
 2. Kontingentet er uændret.
 3. Ingen.
 4. Følgende personer blev valgt:

Næstformand: Ebbe Edvardsen - valgt

Kasserer: Lynge Jensen – valgt

Bestyrelsesmedlem:   Bente Juszczyk – valgt

Erling Ahmt – valgt

Finn Larsen – valgt

Supp. for 1 år                    Lotte Munk – Petersen

Michael Hansen

 1. Revisorer og supp.          Bjarne Knudsen

Vibeke Lund

 1. Bookning af hallerne var et ønske til sportsrådet. Optælling af aktive i hallerne, ville foreningerne gerne have vidst. Da der opstod lidt underlige situationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seneste Nyt

Sommeraktiviteter 2017

Tilmelding senest 13. juni 2017 på www.lolland.dk/sommerferieaktiviteter

Kontakt Sportsråd Lolland

Finn Larsen
Pilevænget 48 Skelstrup
4930 Maribo
Tlf. 22461155
Email: finn.l.kajak@gmail.dk