Apr 21, 2014

Bestyrelses m. april 2014


Referat.

 

Den. 07-04-2014

Referat

Bestyrelsesmøde.

Møde

Bestyrelsesmøde

Dato og sted

Den 7. april 2014 kl. 19 i Ravnsborg Skytteforening, Nordlundvej 6.
4913 Horslunde.

Mødeleder

Bjarne Sørensen

Referent

Bettina Olsen

Deltagere

Bestyrelsen samt suppleanter

Afbud

Lotte Munk- Petersen og Anne-Lise Ibsen

Dagsorden

Forhandling/beslutning

Ansvar

Pkt.01.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt.02.

Godkendelse af referat

05/02/2014

Godkendt

pkt.03.

Økonomi

Lynge Jensen fremlagde årsrapport 2013 og bestyrelsen skrev under.

Pkt.4.

Generalforsamling

Orientering fra Bjarne vedr. beretning, valg, mm.

 

Pkt.05.

Orientering

  • Halfordeling i Rødby/Rødbyhavn.
  • Forslag om infomøde med Kultur og Fritid vedr. skolereform.
  • Valg til Integrationsrådet: Bjarne fortsætter og Ebbe bliver suppleant for Bjarne.
  • Elitepuljer fra Kultur og Fritid og Økonomiudvalg.
  • Nye tal fra DIF og DGI.
  • Folkeoplysningen orienteringer. Formanden blev Finn Andersen.
  • Evaluering af idrætspriser.
  • DBU- Lolland /Falster møde vedr. banepasning. De fleste klubber mødte op.

 

 

pkt.06.

Eventuelt

Næste møde aftales efter d. 30. april 2014. Bestyrelsen mødes kl. 17.30 .

 

 

 

 

 


Seneste Nyt

Sommeraktiviteter 2017

Tilmelding senest 13. juni 2017 på www.lolland.dk/sommerferieaktiviteter

Kontakt Sportsråd Lolland

Finn Larsen
Pilevænget 48 Skelstrup
4930 Maribo
Tlf. 22461155
Email: finn.l.kajak@gmail.dk