Dec 3, 2013

Bestyrelses møde 27/11-13


best.27/11.13

 

Den. 27/11 2013

Referat af 27/11 2013

Bestyrelsesmøde

Møde

Bestyrelsesmøde

Dato og sted

27/11-2013 i Højreby kl. 17 m/spisning

Mødeleder

Bjarne Sørensen

Referent

Bettina Olsen

Deltagere

Bestyrelsen samt suppleanter

Afbud

Lynge, Lotte og Michael

Dagsorden

Forhandling/beslutning

Ansvar

Pkt.01.

Godkendelse af dagsorden

 

Godkendt

Pkt.02.

Godkendelse af referat

23/10 2013

Godkendt

pkt.03.

Økonomi

Vi mangler opgørelse for valgmødet.

Pkt.4.

Evaluering af valgmøde

Valgmødet var fint besøgt og tidsrammen holdte fint.

Der var politisk opbakning til uddannelse til ledere og konsulent/foreningsperson til foreningerne.

Skytteforeningens problemstilling vedr. jordkøb. BS har foreslået at skytteforeningen går med i ide udvekslingen med forvaltningen, hvor skydebanen kunne ligge, og i samarbejde med Sportsrådet.

Pkt.05.

Udvalg, opfølgning af sidste møde

Jan vil gerne arbejde på at få lavet et baneudvalg for boldklubber. Jan vil tage kontakt til Ebbe Bressing i Guldborgsund for at høre, hvordan de har gjort.

pkt.06.

Brochurer

Forskellige måder at foreningerne opmærksom på Sportsrådet. Bettina prøver at opsætte noget på skrift og sender til Bente.

pkt.07

Eventuelt

  • DIF- ungdomstræner.
  • Broen møde d. 28. 11. 2013.
  • Den nye folkeoplysningslov. Tilskud til kommunerne.
  • Knud Meyer Roklubben Maribo.
  • Ø Hop – Kragenæs. Idrætsdyrkning i det ekstreme. Ironmand/kvinde på Øerne.
  • Errindlev Gymnastikforening jubilæum.

Pkt.08.

Næste møde

Onsdag d. 5/2 2013 i Nakskov kl. 19.00.

 

 Seneste Nyt

Sommeraktiviteter 2017

Tilmelding senest 13. juni 2017 på www.lolland.dk/sommerferieaktiviteter

Kontakt Sportsråd Lolland

Finn Larsen
Pilevænget 48 Skelstrup
4930 Maribo
Tlf. 22461155
Email: finn.l.kajak@gmail.dk