Oct 30, 2013

Bestyrelses møde oktober 2013


Referat af 23 okt. 2013

 

Den. 23.10.13

Referat af 23. okt. 2013

Bestyrelsesmøde.

Møde

Bestyrelsesmøde

Dato og sted

23.10. 2013  i Rudbjerghallen kl. 19.00

Mødeleder

Bjarne Sørensen

Referent

Bettina Olsen

Deltagere

Bestyrelsen samt suppleanter

Afbud

Jan Andersson og Lynge Jensen, Lotte Munk og Michael

Dagsorden

Forhandling/beslutning

Ansvar

Pkt.01.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt.02.

Godkendelse af referat

d. 28.08.13

Godkendt

Pkt.03.

Økonomi

Økonomien er stabil. Der kommer lidt udgifter til valg- mødet d. 5. nov. 2013.

Pkt.4.

Udvalg i Sportsrådet

Hvilken opgave ønsker du at udføre i Sportsrådet?

En snak vedr. opgaver og indsats for synliggørelse for Sportsrådet.

Folder. Til næste møde. BO

Pkt.05.

Folkeoplysningen

Der er valg til januar. Til Sportsrådet er der 3 pladser og 1 tilforordnet.

Pkt.06.

Oplysninger

 • Der er valg til integrations-rådet efter nytår.
 • 70 år jubilar i Maribo Roklub hos Knud Meyer. BS overrækker diplom og 5.000,- fra DIF.
 • Errindlev Skytteforening har indvielse af skydebane.
 • Errindlev Gymnastikforening 75 års jubilæum. BS kommer med gave.
 • Rødby foreningerne har afsendt en mail til Sund og Bælt.
 • Bjarne har deltaget i møde med George Sørensen fra Herning Messecenter.
 • Orientering vedr. Bandholm Boldklub.
 • DIF starter ungdomstræneruddannelse i Nakskov for de unge mellem 15-25 år. Der er 29 tilmeldte.
 • Ø- foreningerne indkalder til informationsmøde d. 31. okt. Ø- event 2014.
 • Lykke og Fremgang – Lokalhistorisk arkiv.
 • Broen – BS informerede.
 • Orientering om sammenfatning af budget.
 • Nyeste tal fra Lolland. 70,43 % af unge under 25 dyrker foreningslivet. 22,22 % af voksne over 25 dyrker foreningslivet på Lolland.
 • Orientering vedr. multibane i Nakskov.
 • Brev fra DIF
 • Valg-møde d. 5. okt.2013 i Maribo Boldklub.

BS deltager

BS deltager

BS deltager

Pkt.07

Eventuelt

Kort info vedr. Nem - id. Bjarne forsøger efterfølgende.

 

Pkt.08.

Næste møde

Julefrokost kl. 17.00 - 19.00 med efterfølgende spisning i Højreby hallen d. 27. nov. 2013.

Ref.

Bettina Olsen

 Seneste Nyt

Sommeraktiviteter 2017

Tilmelding senest 13. juni 2017 på www.lolland.dk/sommerferieaktiviteter

Kontakt Sportsråd Lolland

Finn Larsen
Pilevænget 48 Skelstrup
4930 Maribo
Tlf. 22461155
Email: finn.l.kajak@gmail.dk