Aug 3, 2012

Hent oplæg fra Idans konferencer


Præsentationerne fra de mange oplægsholdere, som i dagene den 30. maj til 2. juni lagde vejen forbi Idans konferencer og workshops i Vejen Idrætscenter, ligger klar på Idans hjemmeside.

Foto: Idan

I dagene den 30. maj til 2. juni var Vejen Idrætscenter rammen om to Idan-konferencer og to workshops. Over 60 oplægsholdere var på programmet på de forskellige konferencer og workshops, og det er nu muligt at hente langt de fleste af præsentationerne i pdf-version.

Idrættens største udfordringer II

Næsten 360 deltagere fra forskellige dele af den danske idrætssektor var med på konferencen ’Idrættens største udfordringer II’ den 30.-31. maj, hvor også over 50 oplægsholdere var på programmet.

Hent oplæg fra konferencen ’Idrættens største udfordringer II’

Sammen med præsentationerne fra ’Idrættens største udfordringer II’ er det desuden muligt at hente oplæggene fra workshoppen ’Idræt for særlige målgrupper’, der fandt sted fredag den 1. juni i Vejen Idrætscenter med professor Bjarne Ibsen, Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, og centerleder Ejgil Jespersen, Center for Handicap og Bevægelsesfremme på Syddansk Universitet, som tovholdere.

Hent oplæg fra workshoppen ’Idræt for særlige målgrupper’

Forening på forkant

Lørdag den 2. juni havde Idan i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund indbudt idrætsforeningerne til konferencen ’Forening på forkant’, der satte fokus på nogle af de brændpunkter, foreningsidrætten står i.

Hent præsentationer fra konferencen ’Forening på forkant’


Seneste Nyt

Sommeraktiviteter 2017

Tilmelding senest 13. juni 2017 på www.lolland.dk/sommerferieaktiviteter

Kontakt Sportsråd Lolland

Finn Larsen
Pilevænget 48 Skelstrup
4930 Maribo
Tlf. 22461155
Email: finn.l.kajak@gmail.dk